Page 1 of 1

Lỗi Fullbackup

PostPosted:14 Sep 2018 16:40
by smowtion
Mình test và bị lỗi như sau
Không backup paidssl và thư mục /.well-known/pki-validation
Nên khi restore bị thiếu và phải setup lại từ đầu, Bạn check xemd dúng ko nhé
Thank