• Không thể gửi email bằng plugin WP Mail SMTP

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #1734  by hungtk
 18 Aug 2018 22:33
Mình đang dùng wordpress và cài plugin WP Mail SMTP + Contact Form 7 để gửi contact về email.
Mình dùng VPSSIM bản mới nhất và config đúng theo hướng dẫn của anh Thạch Phạm ở đây
Code: Select all
https://thachpham.com/wordpress/wordpress-tutorials/smtp-gmail-wordpress.html
Nhưng không nhận được email.
Vào send test email thì trang web quay khá lâu xong không báo gì hết.
Nhờ các cao nhân trên này giúp đỡ ạ.
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM