Page 1 of 1

Help !!! Mở rộng dung lượng VPS nhưng VPSSIM không nhận

PostPosted:23 Aug 2019 08:16
by truongdoanhdx15
Chào mọi người, admin !

Em có vấn đề này mong nhận được trợ giúp từ mọi người.
Hiện tại em có 1 VPS do lúc ban đầu em chỉ cấu hình 10GB nhưng hiện tại xài gần hết nên em mở rộng thành 50GB.
Ngặt nỗi VPSSIM vẫn cứ nhận VPS chỉ có 10GB dẫn đến cứ báo lỗi dung lượng ổ cứng còn ít.
Mong mọi người chỉ giúp em cách nào để VPSSIM nhận dung lượng mới với ạ.

Em xin cảm ơn ạ.