• Addon domain và ssl

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #1667  by MacKen
 15 Aug 2018 17:41
Ntlong xóa hết domain zậy domain đâu còn chạy được ssl đươc nữa
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1672  by MacKen
 16 Aug 2018 12:43
h ban xóa hết domain phụ, và reboot lại, thực hiện theo các bước của mình là đc.
<<<< xóa hết domain phụ ( domain b v domain c ) đồng nghĩa xóa ssl 2 domain phụ >> nên site ko hoạt động https://
 #1681  by nguyenoanh
 17 Aug 2018 09:28
@MacKen
Thực ra parkdomain hay redirect domain cho domain đang sử dụng SSL cũng tương tự nhau.
hostingaz.vn => vpssim.vn cũng đang sử dụng config này.

Bạn thao tác như trên nhưng sau khi tạo chứng chỉ SSL cho domain park xong thì xoá vhost của domain đó đi, ta chỉ cần sử dụng chứng chỉ đã tạo ra thôi.

Trên vhost của domain chính, bạn thêm vào dòng này:
Code: Select all
server {
    listen       443 ssl http2;
    server_name  domainparked.com;
ssl_certificate /etc/nginx/auth-acme/domainparked.com/domainparked.com.crt;
ssl_certificate_key /etc/nginx/auth-acme/domainparked.com/domainparked.com.key;
ssl_trusted_certificate /etc/nginx/auth-acme/domainparked.com/domainparked.com.ca;
}
Cấu hình parked ở dưới thì làm tương tự.
 #1682  by MacKen
 17 Aug 2018 09:58
Sáng nay mình làm lại từ đầu Theo bước của ntlong :

B1 : ntlong
B2: ntlong
B3 : vhost domain chính sữa lại :
index index.php index.html index.htm;
#server_name diathevang.vn diathevang.info bdsdn.info;
server_name diathevang.vn;

Rồi restart lại vps chạy ngon cành đào ... mình đã xóa cache

Còn cách của NguyenOanh làm bước 1 bước 2 xong vào vhost domain chính thêm dòng trên mình chưa thực hiện ( có lỗi mình sẽ thực hiện cách nguyenoanh) ..

giờ ok hết rồi
 #1683  by MacKen
 17 Aug 2018 10:12
MÌnh làm lại từ đầu theo nguyễn oanh vẫn ko truy cập ssl domain phụ được
 #1695  by ntlong
 17 Aug 2018 17:03
Cái B3 có cần thiết ko b? 2 bước của mình đã config xong cái domain phụ chạy song song domain chính.
MacKen wrote:
17 Aug 2018 09:58
Sáng nay mình làm lại từ đầu Theo bước của ntlong :

B1 : ntlong
B2: ntlong
B3 : vhost domain chính sữa lại :
index index.php index.html index.htm;
#server_name diathevang.vn diathevang.info bdsdn.info;
server_name diathevang.vn;

Rồi restart lại vps chạy ngon cành đào ... mình đã xóa cache

Còn cách của NguyenOanh làm bước 1 bước 2 xong vào vhost domain chính thêm dòng trên mình chưa thực hiện ( có lỗi mình sẽ thực hiện cách nguyenoanh) ..

giờ ok hết rồi
 #1718  by MacKen
 18 Aug 2018 11:55
Nếu mình làm B1 và B2 xong của ntlong vẫn chạy ok >>> nhưng lỗi cache không tìm thấy link domain phụ kể >> nếu thêm B3 của mình vào thì chạy ok và mỗi tội lỗi menu 1 vspssim không dùng được thôi

NGoài ra nếu không thêm B3 sẽ bị lỗi link domain phụ không tìm thấy link trong thẻ hear
 #1770  by ntlong
 19 Aug 2018 17:57
Khi thêm code này vào, wp đâu còn check domain đâu mà lổi, mình đang dùng cho 15 site trên 1 source.
Code: Select all
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
MacKen wrote:
18 Aug 2018 11:55
Nếu mình làm B1 và B2 xong của ntlong vẫn chạy ok >>> nhưng lỗi cache không tìm thấy link domain phụ kể >> nếu thêm B3 của mình vào thì chạy ok và mỗi tội lỗi menu 1 vspssim không dùng được thôi

NGoài ra nếu không thêm B3 sẽ bị lỗi link domain phụ không tìm thấy link trong thẻ hear
Get 25 USD Free To USE VPSSIM