• Addon domain và ssl

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1645  by MacKen
 15 Aug 2018 09:31
Mình đã làm được : theo các bước trên xông rồi


Bước 3 : Mở file vconf domain a: domaina.conf thêm domain muốn addon domain vào dòng server_name : server_name domaina domainb;


Tiếp đến mở file wp_config.php domain a thêm 2 dòng này sau <?php
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);

DEMO: https://bdsdn.info >>> https://diathevang.vn >> https://diathevang.info
 #1646  by nguyenoanh
 15 Aug 2018 09:47
MacKen wrote:
15 Aug 2018 09:31
Mình đã làm được : theo các bước trên xông rồi


Bước 3 : Mở file vconf domain a: domaina.conf thêm domain muốn addon domain vào dòng server_name : server_name domaina domainb;


Tiếp đến mở file wp_config.php domain a thêm 2 dòng này sau <?php
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST']);

DEMO: https://bdsdn.info >>> https://diathevang.vn >> https://diathevang.info
Đúng rồi !
:)
 #1649  by MacKen
 15 Aug 2018 10:10
Mình thêm server_name thì nhận báo lỗi :
nginx: [warn] conflicting server name "diathevang.info" on 0.0.0.0:443, ignored
nginx: [warn] conflicting server name "bdsdn.info" on 0.0.0.0:443, ignored
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
nginx: [warn] conflicting server name "diathevang.info" on 0.0.0.0:443, ignored
nginx: [warn] conflicting server name "bdsdn.info" on 0.0.0.0:443, ignored
Stopping nginx: [ OK ]
Starting nginx: nginx: [warn] conflicting server name "diathevang.info" on 0.0.0.0:443, ignored
nginx: [warn] conflicting server name "bdsdn.info" on 0.0.0.0:443, ignored

có số menu không dùng được báo: Error found ...

Xóa đi thì không thấy lỗi

Xóa vẫn chạy ngôn cành đào nhưng chỉ chạy được trang chủ... còn click link trong vẫn ra trang domain chính


Nhờ nguyễn oanh coi hộ ... muốn click link trong cho domain b không còn domain a nữa fai them server_name
 #1651  by MacKen
 15 Aug 2018 10:29
Của mình thế này: index index.php index.html index.htm;
server_name diathevang.vn diathevang.info bdsdn.info;
nhờ nguyễn oanh coi hộ
 #1652  by MacKen
 15 Aug 2018 10:30
Một domain với 1 port không thể tồn tại trên 2 file cùng 1 lúc.
<<<< Làm sao để hết lỗi trên nhờ NguyenOanh hướng dẫn cách fix được ko ?
 #1653  by nguyenoanh
 15 Aug 2018 10:41
MacKen wrote:
15 Aug 2018 10:30
Một domain với 1 port không thể tồn tại trên 2 file cùng 1 lúc.
<<<< Làm sao để hết lỗi trên nhờ NguyenOanh hướng dẫn cách fix được ko ?
Như trong trường hợp của bạn, domain diathevang.info tồn tại trong 2 file vhost. bạn chỉ được phép cho nó tồn tại một trong 2 file thôi.
 #1655  by MacKen
 15 Aug 2018 10:52
Nếu bỏ đi 1 liệu SSL còn hoạt động không ?

MÌnh bỏ đi thì site không vào được link ssl đành để nguyên để site domain b và domain c chạy chung code domain a có ssl /// có tội lỗi một số menu không sử dụng được thôi
 #1657  by ntlong
 15 Aug 2018 11:38
h ban xóa hết domain phụ, và reboot lại, thực hiện theo các bước của mình là đc.

còn b4 dành cho seo không bị trùng nội dung....
Get 25 USD Free To USE VPSSIM