• Lỗi không thêm được website

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #1423  by ttrang
 04 Aug 2018 08:44
Em mới dùng vpssim nên còn gà mờ mong mọi người giúp đỡ cách fix lỗi này ạ.

Em muốn thêm website nhưng vpssim lại báo lỗi này

Nginx has an error. VPSSIM can not run this function !
-------------------------------------------------------------------------
Nginx status:
-------------------------------------------------------------------------
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: [emerg] open() "/home/pow.online/logs/access_log" failed (2: No such file or directory)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

Bây giờ e phải làm gì để thêm được web ạ.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1424  by nguyenoanh
 04 Aug 2018 08:55
Chào em.
Em không được xoá các folder logs của các website nhé.

Bây giờ em chạy lệnh sau:
Code: Select all
mkdir -p /home/pow.online/logs
chmod -R 777 /home/pow.online/logs
touch /home/pow.online/logs/access_log
Sau đó em chạy lại chức năng là được.
 #45607  by truongdoanhdx15
 17 Aug 2019 12:30
nguyenoanh wrote:Chào em.
Em không được xoá các folder logs của các website nhé.

Bây giờ em chạy lệnh sau:
Code: Select all
mkdir -p /home/pow.online/logs
chmod -R 777 /home/pow.online/logs
touch /home/pow.online/logs/access_log
Sau đó em chạy lại chức năng là được.
--------------
Chào anh Oánh,
Em lỡ xóa các filelog của website, bây giờ có cách nào khôi phục lại hoặc để hết bị lỗi như trên không anh?
Get 25 USD Free To USE VPSSIM