Page 1 of 1

Muốn thêm Alias domain vào VPSSIM

PostPosted:18 May 2019 11:34
by coroler
Hi mọi người.
Trước đây mình dùng host, có spanel để thêm alias domain vào rất dễ dàng.
Nhưng từ khi chuyển vào xài VPS, cụ thể là Xài VPSSIM thì mình ko biết thêm Alias domain vào đó ra làm sao?
Giờ anh em chỉ giùm giúp.

Mình cảm ơn mọi người!