• Muốn thêm Alias domain vào VPSSIM

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #8111  by coroler
 18 May 2019 11:34
Hi mọi người.
Trước đây mình dùng host, có spanel để thêm alias domain vào rất dễ dàng.
Nhưng từ khi chuyển vào xài VPS, cụ thể là Xài VPSSIM thì mình ko biết thêm Alias domain vào đó ra làm sao?
Giờ anh em chỉ giùm giúp.

Mình cảm ơn mọi người!
Get 25 USD Free To USE VPSSIM