• Không thể khởi động MySQL

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #1198  by hd00842
 25 Jul 2018 11:19
Mình vừa cài Vpssim xong thì bị lỗi này khi vào menu quản lý Database.
Code: Select all
MySQL service is Down
------------------------------------------------------------------------
VPSSIM trying to start it
------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
========================================================================
Check MySQL service once again !
------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)
=========================================================================
This topic has 30 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM