Page 1 of 1

Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

PostPosted:24 Jul 2018 12:03
by justdoit123
Lỗi này là bị sao vạy bác Oanh ?? dù e chưa thấy bị ảnh hưởng gì, e chỉ xóa monsta ftp subdomain ko xài tới

=========================================================================
Nginx has an error. VPSSIM can not run this function !
-------------------------------------------------------------------------
Nginx status:
-------------------------------------------------------------------------
nginx: [emerg] BIO_new_file("/etc/nginx/auth-acme/www..com/www..com.crt") failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen('/etc/nginx/auth-acme/www...vn/www..com.crt','r') error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

Re: Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

PostPosted:24 Jul 2018 12:28
by nguyenoanh
Em remove ssl của chunhadat.vn đi và cài đặt sdl lại nhé.

Re: Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

PostPosted:27 Jul 2018 23:56
by tungdh
Mình cũng đang bị lỗi giống y thế này, xoá xong monstaftp là bị lỗi này luôn. Mình vào cài đặt SSL (số 22) no báo lỗi rồi đá ra menu ngoài. Bác Oánh hỗ trợ với ạ :( :(
Báo lỗi
Image

mình vào phần cài đặt SSL thì báo Error Found này rồi đá ra lại menu nên mình ko vô xoá SSL của domain này được
Image

Re: Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

PostPosted:28 Jul 2018 08:16
by nguyenoanh
Lỗi này do quá trình renew ssl gặp lỗi nên các file cấu hình ssl bị mất.
Bạn phải cài lại SSL cho domain này.
Trước tiên, bạn phải đưa domain về http bằng cách edit nội dung /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf giống nộidung /home/domain.com/domain.com.conf_HTTP
khởi động lại Nginx là sẽ quay về HTTP.
Sau đó remove /etc/nginx/auth-acme/domain.com
và cài đặt lại SSL cho domain.

Re: Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

PostPosted:28 Jul 2018 21:38
by justdoit123
sao e tìm ko thấy cái thư mục auth-acme a ơi ??? >>> Sau đó remove /etc/nginx/auth-acme/domain.com

Re: Lỗi khi xóa monsta ftp với sudomain 20) Cai Dat MonstaFTP

PostPosted:28 Jul 2018 21:41
by nguyenoanh
justdoit123 wrote:
28 Jul 2018 21:38
sao e tìm ko thấy cái thư mục auth-acme a ơi ??? >>> Sau đó remove /etc/nginx/auth-acme/domain.com
Không tìm thấy thì bỏ qua bước đó :)
Nó bị xóa rồi còn đâu :lol: