• Lỗi kết nối database

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #6996  by itvn9online
 08 May 2019 19:01
Không rõ nay có lỗi gì không bác Oánh ơi! cài 2 con vps xong xuôi, dính chung một lỗi không kết nối được tới database, tạo thì bình thường, mọi thứ có vẻ ok cho đến khi chạy website thì báo lỗi, đăng nhập phpmyadmin cũng không được luôn.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM