• Lỗi logout khi bật bảo vệ wp-login.php

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #6580  by hangoctu
 23 Apr 2019 16:33
Xin chào,

Mình đang sử dụng WordPress và mình có bật bảo vệ wp-login.php. Mình sử WooCommerce để cho register và đăng nhập bên ngoài frontend. Nhưng có vấn đề là với khách hàng. Họ không đăng nhập vào trong wp-admin được. Nhưng khi họ ấn logout nó lại về /wp-login.php?action=logout nên khách hàng ko thể logout. Có cách gì để sửa lỗi này ko AD.

Thân,
This topic has 1 reply
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM