• Lỗi không báo chưa trỏ IP về domain nhưng rõ ràng đã trỏ rồi!

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #28740  by bannvph00701
 26 Jul 2019 22:29
Anh Oánh ơi giúp em với ạ. Em có trỏ domain về ip rồi đủ cả non-www và www rồi. Và đã truy cập không có https thì đã được. Nhưng mà vpssim lúc cài đặt ssl vẫn bị thông báo là chưa trỏ ip. :((
Get 25 USD Free To USE VPSSIM