• exim: insufficient disk space

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #27031  by cuongdz92
 22 Jul 2019 10:01
Mình vào VPS SIM bị lỗi này. Search GG không ra cách khắc phục, Rất mong được bác Oánh hỗ trợ
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #27032  by olalavui
 22 Jul 2019 10:17
VPS của bác full ổ cứng rồi, nâng cấp thêm đi, or kiểm tra xóa file không cần thiết đi
Get 25 USD Free To USE VPSSIM