Page 1 of 1

Lỗi renew SSL VPSSIM

PostPosted:06 Jul 2019 18:17
by xuandung38
Mình bị lỗi khi renew ssl cho domain ,mặc dù trước giwof vẫn dnns domain về vps =))
Code: Select all
=========================================================================
List All Websites Using SSL Let's Encrypt:
-------------------------------------------------------------------------
henryfan.me
=========================================================================
    VPSSIM (4.6.1.0) - Manage VPS/Server By HTTP://VPSSIM.COM
=========================================================================
            Setup SSL - Let's Encrypt
=========================================================================
You have not point henryfan.me to 206.189.41.83 yet !
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM can not run this function..
=========================================================================

Re: Lỗi renew SSL VPSSIM

PostPosted:06 Jul 2019 22:59
by xuandung38
Cách fix:
B1. vào /etc/nginx/auth-acme/yourdomain.com
B2. xóa hết các file trong đó (3 file yourdomain.com.ca, yourdomain.com.crt, yourdomain.com.key)
B3. vào menu VPSSIM và cài đặt lại ssl như lần đầu tiên

yourdomain.com tương ứng với tên miền của bạn