Page 1 of 1

Sorry, VPSSIM khong the khoi dong duoc MySQL Service - VPSSIM rất hay bị!

PostPosted:12 Mar 2019 23:25
by min90
Mình xài VPSSIM lâu lâu lại bị lỗi này. Không chạy được SQL làm die cả web. Vô restart lại cũng ko được. Có cách nào sửa không nhỉ?