Page 1 of 1

VPSSIM không thể gửi Email bị chặn bởi tường lửa ? - . BMAX

PostPosted:26 Jun 2019 11:01
by lkb123
Sau nhiều lần rebuild lại vps cũng như chuyển nhà cung cấp mình luôn bị lỗi không thể gửi được email. Đã chuyển qua cả SMTP cũng không được. Và mình vừa kiểm tra bằng WP Mail SMTP Plugin by Mail Bank thì được báo là :
Máy Chủ của Trang Web của bạn có thể đã cài đặt một tường lửa chặn giữa bạn và máy chủ.
Liên hệ admin của máy chủ và hỏi liệu họ có cho phép gửi email đi ra ngoài qua cổng 25,465,587 không.
Có vẻ như họ đang chặn đường truyền nào đó. Hãy yêu cầu họ mở các cổng.
Đã kiểm tra tường lửa trên vps mình mở all port luôn. vào VPSSIM kiểm tra cổng đã được mở nhưng vẫn không thể sử dụng gửi mail được. Mọi chức năng về mail hầu như không thể sử dụng.

Mình dùng BMAX . Email : itvng.com(a)gmail.com . Code : 5U4Y3rqQ.........

Re: VPSSIM không thể gửi Email bị chặn bởi tường lửa ? - . BMAX

PostPosted:05 Jul 2019 13:58
by lkb123
Bác NguyenOanh không support à. Chán thế nhỉ.

Re: VPSSIM không thể gửi Email bị chặn bởi tường lửa ? - . BMAX

PostPosted:15 Jul 2019 15:24
by frankmartin
cái này bạn kiểm tra mã nguồn xem, mình dùng vẫn được mà