• www.domain.com bị nhảy sang trang "vpssim.demo"

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #19317  by thembay
 24 Jun 2019 11:15
Chào bạn,

Hiện tại mình mới chuyển sang dùng dịch vụ bên bạn, nên có một số vấn đề cần được hỗ trợ.

1. Tên miền chính của mình hiện đã hoạt động tốt được dạng HTTP và HTTPS. Nhưng với dạng www.domain.com thì nó bị nhảy sang trang "vpssim.demo". Mình phải cấu hình ở đâu để sửa điều đó.

2. Mình có 2 tên miền khác muốn trỏ về đây thì phải làm thế nào. Trước mình dùng của Stablehost thì nó gọi là "Addon Domain"
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
Get 25 USD Free To USE VPSSIM