Page 1 of 1

Lỗi khi sử dụng Paid SSL

PostPosted:11 Jan 2019 09:03
by mrrploc
Website của mình khi cài đặ chứng chỉ SSL trên cpanel hay direct admin đều bình thường
Nhưng khi cài trên VPSSIM thì khi check ở một vài trang dạng như Gtmetrix thi bị báo lỗi như thế này
Có cách khắc phục không nhỉ
Em cảm ơn bác Oánh Nhiều
Image