• Lỗi khi sử dụng Paid SSL

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #4774  by mrrploc
 11 Jan 2019 09:03
Website của mình khi cài đặ chứng chỉ SSL trên cpanel hay direct admin đều bình thường
Nhưng khi cài trên VPSSIM thì khi check ở một vài trang dạng như Gtmetrix thi bị báo lỗi như thế này
Có cách khắc phục không nhỉ
Em cảm ơn bác Oánh Nhiều
Image
This topic has 6 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM