Page 1 of 1

Tài khoản FTP không có quyền sửa code

PostPosted:08 Jan 2019 12:33
by nhatrangdev
Xin chào,

Mình vừa nâng cấp lên Bussiness, và mình có tại tài khoản FTP cho khách hàng vào sửa code cũng như upload. Nhưng không làm được. Bị báo Permission Dined.

Mong được hỗ trợ.
Cảm ơn.