• Tài khoản FTP không có quyền sửa code

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #4708  by nhatrangdev
 08 Jan 2019 12:33
Xin chào,

Mình vừa nâng cấp lên Bussiness, và mình có tại tài khoản FTP cho khách hàng vào sửa code cũng như upload. Nhưng không làm được. Bị báo Permission Dined.

Mong được hỗ trợ.
Cảm ơn.
This topic has 3 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM