• Khắc phục lỗi "Màn hình Terminal này quá nhỏ ..."

 • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #293  by nguyenoanh
 16 Jun 2018 16:55
Khi chạy VPSSIM, nếu bạn thấy VPSSIM thông báo
Code: Select all
Man hinh Terminal nay qua nho. Ket qua chay VPSSIM co the khong hien thi
-------------------------------------------------------------------------
het. Ban hay tang kich thuoc cua so Terminal len de tat thong bao nay !
Như dưới:
=========================================================================
Man hinh Terminal nay qua nho. Ket qua chay VPSSIM co the khong hien thi
-------------------------------------------------------------------------
het. Ban hay tang kich thuoc cua so Terminal len de tat thong bao nay !
=========================================================================
      VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN (4.2.0.3)
=========================================================================
                VPSSIM Menu
=========================================================================
Server Status: http://159.89.36.35:888/svm/
=========================================================================
 1) Them Website & Code		   16) Sao Luu Du Lieu Toi VPS Backup
 2) Xoa website			   17) Quan Ly Resilio Sync
 3) Backup & Restore Code	   18) Cai Dat File Manager
 4) Quan Ly Database		   19) Cai Dat Net2FTP
 5) Quan Ly phpMyAdmin		   20) Cai Dat MonstaFTP
 6) Quan Ly Zend OPcache	   21) Cai Dat NetData
 7) Quan Ly Memcached		   22) Cai Dat FreeSSL (Let's Encrypt)
 8) Quan Ly Redis Cache		   23) Cai Dat PaidSSL (Comodo...)
 9) Quan Ly FTP Account		   24) Tien ich - Addons
10) Quan Ly Swap		   25) Update System (Nginx,PHP...)
11) Quan Ly Cronjob		   26) Clear All Caches
12) Quan Ly File Log		   27) Check Server Status & Info
13) Config Cau Hinh PHP		   28) Update VPSSIM
14) Wordpress Blog Tools	   29) Change Language
15) Bao Mat Server & Website
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Lỗi này do màn hình Terminal của bạn nhỏ hơn kích thước VPSSIM yêu cầu tối thiểu. Để khắc phục lỗi này, bạn chỉ dùng chuột, kéo tăng kích thước của sổ SSH silent là được.

https://i.imgur.com/x4nHPnx.png
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM