• Xin giúp đỡ về mod_rewrite

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #9052  by KID_SAITO
 22 May 2019 17:24
Hiện giờ mình đã cài mã nguồn IPS 4.4.3 chạy ngon rồi, nhưng mà VPS lại bị cái mod_rewrite chưa được enable nên chưa dùng được Rewrite URLs?

đã bật thử rewrite URLs lên, đã upload .htaccess lên host thì gặp lỗi này
Code: Select all
No input file specified. 
nhờ Admin và friends hướng dẫn mình cách bật mod_rewrite trên VPSSIM với, cám ơn nhiều
This topic has 8 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM