• Free SSL cho Parked Domain

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #55306  by datverse
 24 Aug 2019 14:38
Hi all,
Mình đã cài đặt thành công vpssim.
Mình làm 1 website WEBSITE
WEBSITE có Domian là www.domain.com
www.domain.com :idea: có Free SSL nên có thể truy vấn từ
http://domain.com
http://www.domain.com
https://domain.com
https://www.domain.com
và đều nhảy về https://www.domain.com

Trong quá trình phát triển WEBSITE của mình trước đây có 1 domain là old-domain.com có ssl
Giờ mình muốn PARKED Domain old-domain.com vào WEBSITE
để
http://old-domain.com
http://www.old-domain.com
https://old-domain.com
https://www.old-domain.com
và đều nhảy về https://www.domain.com

Mình đã chạy script VPSSIM để tạo PARKED DOMAIN cho WEBSITE
Nhưng không có https (ssl) cho old-domain.com

Xin hỏi các bạn có cách nào giúp mình không ạ?
Thân
Get 25 USD Free To USE VPSSIM