• sql bị tắt và không bật lên được

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #3041  by xoideo
 02 Nov 2018 15:13
Chào anh,
hiện tại con VPS của em đang bị tắt mysql và em ko làm thế nào mà bật nó lên dc ạ.
Nãy sử dụng chức năng restart service mà nó ra vậy luôn @@
Code: Select all
[root@localhost ~]# service sql start
sql: unrecognized service
[root@localhost ~]# service mysql start
Starting MySQL.181102 15:19:30 mysqld_safe Logging to '/home/vpssim.demo/logs/mysql.log'.
181102 15:19:30 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
.. ERROR!
[root@localhost ~]# service mysql stop
 ERROR! MySQL server PID file could not be found!
[root@localhost ~]# service mysql restart
 ERROR! MySQL server PID file could not be found!
Starting MySQL.181102 15:19:46 mysqld_safe Logging to '/home/vpssim.demo/logs/mysql.log'.
181102 15:19:46 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
.. ERROR!
 ERROR! Failed to restart server.
This topic has 13 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM