• A/E dùng WP chức năng Redis thì cần phải đọc không chết oan

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #2393  by cuongnh
 26 Sep 2018 15:11
Hi anh em
Vừa rồi tôi có sử dụng chức năng redis cache trên 1 VPS có cài đặt khoảng 3 website
Diễn biến nó sẽ là như thế này khi nếu bạn không chú ý sử dụng chức năng cài đặt redis cho từng website một ở mục Wordpress blog tools.

Mà dùng chung redis cài đặt plguin không sử dụng plguin thì bị hiện tượng chuyển tiếp 301 sang các website khác nằm cùng hệ thống, kết quả là tôi bị mất trust của tên miền A sang B trong cùng 1 hệ thống, QUÁ TAI HẠI

Tôi không biết phải giải thích thế nào mặc dù là Admin quản lý trang A đó mọi cái vẫn bình thường nhưng ở đây là khi bị xóa cache hay tắt cache gì đó hoặc lỗi là nó tự chuyển từ site A - B (301)

Tình trạng này làm tôi bay rất nhiều từ khóa trên Google khi tôi kiểm tra website B tại https://ahrefs.com thì đúng là toàn bộ các liên kết bài viết ở site A bị chuyển sang site B. :oops:

Nên anh em sử dụng redis thì cần phải chú ý sử dụng prefix cho từng site. Để tránh mất kiểm soát :oops:

Tại sao lại bị mất TOP từ khóa, đơn giản thôi chủ đề ở SITE A có nhưng khi chuyển sang site B không có chuyển về 404 thế là mất index.
Đau quá.. :oops:

Minh họa cho việc bị chuyển tiếp 301 https://imgur.com/a/lVOzwIk
nguyenoanh liked this
This topic has 17 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM