• Lỗi change Timezone cho Server và PHP

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #9887  by jamesledn
 25 May 2019 23:27
Mình đang sử dụng VPSSIM (4.6.0.9) và gặp lỗi không thể thay đổi Timezone nếu chọn Timezone là GMT
https://prnt.sc/nt8l2i
https://prnt.sc/nt8l9l
https://prnt.sc/nt8li0
Sau khi thay đổi báo thành công nhưng Timezone vẫn không thay đổi. Chỉ bị lỗi nếu chọn 1 là GMT, tương tự với timezone PHP, nếu chọn 1 GMT thì nó sẽ thành GMT + 1
This topic has 4 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM