• Lỗi change Timezone cho Server và PHP

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #9887  by jamesledn
 25 May 2019 23:27
Mình đang sử dụng VPSSIM (4.6.0.9) và gặp lỗi không thể thay đổi Timezone nếu chọn Timezone là GMT
https://prnt.sc/nt8l2i
https://prnt.sc/nt8l9l
https://prnt.sc/nt8li0
Sau khi thay đổi báo thành công nhưng Timezone vẫn không thay đổi. Chỉ bị lỗi nếu chọn 1 là GMT, tương tự với timezone PHP, nếu chọn 1 GMT thì nó sẽ thành GMT + 1
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #9892  by olalavui
 29 May 2019 14:00
Bạn check giờ hiện tại của VPS đang là bn thì config +/- giờ GMT cho phù hợp.

Đơn cử như của VPS của UpCloud nếu để GMT+7 khi tạo VPS thì khi setup xong vpssim thì để nguyên không cần chỉnh. Nếu k chỉnh, để nguyên GMT thì setup xong config GMT+7 lại chuẩn.
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM