• Lỗi khi cài gói linux.so.2

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
 #10054  by kietxoi
 12 Jun 2019 21:18
Hiện tại mình đang gặp phải lỗi khi cài gói linux.so.2 và gói libstdc++.so.6.
Ai biết hướng dẫn mình với, cám ơn cả nhà
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM