• Sorry, VPSSIM khong the khoi dong duoc MySQL Service - VPSSIM rất hay bị!

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #9977  by olalavui
 04 Jun 2019 13:42
Update ngày 04/06/2019: Mình cũng dính lại lỗi này khi update system...
Restart lệnh or reboot đều k ăn đc.

28) Cau Hinh Lai VPS (PHP & MySQL) > 2) Re-Config MySQL (my.cnf) phát lại ổn. AE nào bị dính có thể thử :)
 #10062  by nguyenoanh
 13 Jun 2019 08:59
Cái này không phải do VPSSIM mà VPSSIM đang cố thử bật lại dịch vụ MySQL trên VPS để "cứu" các website trên đó.
Nguyên nhân là do dịch vụ MySQL của VPS bị ngừng hoạt động.
Nguyên nhân MySQL die có thể do: VPS quá tải (thiếu RAM) để MySQL hoạt động, ổ cứng bị Full (bị full là MySQL cũng die)
Nếu VPS quá tải thì em cần tối ưu lại website, cài và cấu hình các plugin cache cho chuẩn.
Nếu cần thiết phải nâng cấp VPS thì phải nâng cấp.
olalavui liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM