• Lỗi curl: (60) Peer's Certificate has expired.

  • Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.

Thông báo lỗi bạn gặp và mọi người giúp fix.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #10061  by nguyenoanh
 13 Jun 2019 08:55
vnkudo wrote:
05 Jun 2019 14:02
Đề nghị bác sửa lại bài hướng dẫn (bỏ https đi) để ae mới mò mẫm đỡ bối rối nhé. cám ơn bác nè.
https://vpssim.vn/5373-huong-dan-cai-da ... tos-7.html
Thanks.
Đã edited.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM