• cách mirror 2 VPS sử dụng VPSSIM

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #3591  by minhbaop
 12 Dec 2018 16:03
Xin chào,
Tôi có 2 VPS : VPS hoạt động chính (gọi là VPS 1) và VPS dự phòng (gọi là VPS 2). Xin hướng dẫn cách thực hiện sao cho khi VPS 1 bị downtime thì chỉ cần trỏ domain từ VPS 1 sang VPS2 thì website hoạt động lại bình thường.
Xin cam on
Get 25 USD Free To USE VPSSIM