• Xin hỗ trợ hướng dẫn convert .htaccess từ apache sang nginx

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #2532  by attravel
 02 Oct 2018 16:07
Dear Oánh
Hiện tại mình muốn convert 1 số site từ apache sang vpssim nhưng vướng cái .htaccess , mình lên web convert sang nhưng không biết vứt vào sau khối nào ,dòng bao nhiêu trong file vhost domain.com.conf , sáng giờ vứt lung tung cứ lỗi suốt , mình ngu nginx mong Oánh hướng dẫn giúp với
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM