• ko bik sao mod rewrite url ko chạy

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #10040  by dtc1288
 10 Jun 2019 01:09
Mình dùng gói của VPSSim ko bik sao mod rewrite url ko chạy, bạn có cách nào fix đc cái này ko help mình với 🙁
đây là 1 khúc trong .htaccess file
RewriteRule ^category/(.*)$ ?v=category&nice=$1 [L]
RewriteRule ^quoc-gia/(.*)/(.*)$ ?v=country&nice=$1&p=$2 [L]
RewriteRule ^quoc-gia/(.*)$ ?v=country&nice=$1 [L]
RewriteRule ^type/(.*)/(.*)$ ?v=type&nice=$1&p=$2 [L]
RewriteRule ^type/(.*)$ ?v=type&nice=$1 [L]
RewriteRule ^year/(.*)/(.*)$ ?v=year&year=$1&p=$2 [L]
RewriteRule ^year/(.*)$ ?v=year&year=$1 [L]
RewriteRule ^search$ ?v=search [L]
RewriteRule ^search/(.*)/(.*)$ ?v=search&s=$1&p=$2 [L]
RewriteRule ^search/(.*)$ ?v=search&s=$1 [L]
RewriteRule ^tag/(.*)/(.*)$ ?v=tag&tag=$1&p=$2 [L]
RewriteRule ^tag/(.*)$ ?v=tag&tag=$1&p=1 [L]
RewriteRule ^tags$ ?v=show_tag [L]
thakss
Mình dùng sendy thì họ bảo cần mở MOD này lên nhờ mọi người giúp đỡ ạ : https://sendy.co/forum/discussion/5/404 ... all#Item_1
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ . Nếu có ở HN mình mời một lý coffee ạ .
This topic has 8 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM