• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Chặn Quốc Gia Truy Cập Website" trong phần "Bảo Mật Server & Website"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1856  by nguyenoanh
 23 Aug 2018 10:19
Nếu muốn chặn một quốc gia truy cập vào một website bất kỳ trên VPS, bạn có thể sử dụng chức năng "Chặn Quốc Gia Truy Cập Website" trong phần Bảo Mật Server & Website để cấu hình config này. Chức năng này dựa trên GeoIP Module của Nginx nên hoạt động chính xác tuyệt đối và tác dụng ngay lập tức sau khi hoàn thành config.
Với chức năng này, bạn có thể chặn bao nhiêu nước tùy ý, và đặc biệt không như sử dụng chức năng Block Countries By CSF của CSF Firewall, chức năng đó một khi đã block một đất nước là đất nước đó sẽ bị chặn truy cập hoàn toàn vào tất cả các website trên server.
Nhưng chức năng Chặn Quốc Gia Truy Cập Website thì khác. Chỉ website nào bạn chọn config chặn quốc gia truy cập thì mới bị chặn mà thôi.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Chặn Quốc Gia Truy Cập Website

Lưu ý trước khi sử dụng chức năng này:

Hiện tại VPSSIM có hỗ trợ cùng lúc 2 chức năng:

+ Chặn Quốc Gia Truy Cập Website : Config Website chặn toàn bộ truy cập từ 1 hoặc nhiều quốc gia trong danh sách bạn chọn.
+ Giới Hạn Nước Truy Cập Website: Chức năng này lại ngược với chức năng trên, bạn có thể config 1 website chặn truy cập tới từ tất cả các nước trừ những nước có trong danh sách bạn đã chọn.
VPSSIM có hỗ trợ tạo danh sách nước hoàn toàn tự động.

Hiện tại, trên 1 server chỉ có thể tồn tại một trong 2 config của Nginx về Chặn quốc gia truy cập hoặc Giới Hạn Nước truy cập Website mà thôi. Chính vì vậy, nếu bạn đang config giới hạn quốc gia truy cập 1 website mà bạn muốn sử dụng chức năng Chặn quốc giá truy cập website thì VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn tắt config giới hạn quốc gia truy cập, nếu muốn tiếp tục, bạn chỉ cần làm theo VPSSIM yêu cầu là được. Tất cả đều diễn ra tự động.

Cách sử dụng chức năng:

1. Lựa Chọn Quốc Gia Sẽ Bị Chặn Truy Cập

Đầu tiên bạn phải lựa chọn quốc gia bạn muốn chặn truy cập:

Sử dụng mã code đất nước tại đây: https://vpssim.vn/country-codes

Nếu bạn muốn block Nga, Trung Quốc thì ta làm như dưới:
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1139
=========================================================================
Dung chuc nang nay de config BLOCK 1 (hoac nhieu) dat nuoc truy cap vao 1
-------------------------------------------------------------------------
website tren server.
=========================================================================
Ban phai cau hinh chon quoc gia muon chan truy cap truoc, sau do moi duoc
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh website chan quoc gia da chon.
=========================================================================
1) Chon Danh Sach Quoc Gia Bi Chan Truy Cap
2) ON/OFF Config Website Chan Quoc Gia
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Ban can nhap ma nuoc gom 2 chu cai. Ban co the nhap nhieu dat nuoc bang
-------------------------------------------------------------------------
cach su dung dau [,] va khong co [space] giua cac ma nuoc. VD: CN,RU,DE
-------------------------------------------------------------------------
de block China, Russia va Germany.
-------------------------------------------------------------------------
Xem danh sach ma nuoc tai: https://vpssim.vn/country-codes
=========================================================================
Nhap ma nuoc [ENTER]: RU,CN
=========================================================================
Danh sach cac nuoc ban muon block voi Nginx GeoIP Module:
-------------------------------------------------------------------------
Russian Federation		  China
=========================================================================
Ban muon block 2 nuoc trong danh sach ? [y/N] y
Lưu ý: Không sử dụng khoảng cách giữa các nước, chỉ sử dụng dấu "phảy".

Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Block 2 Countries:
-------------------------------------------------------------------------
Russian Federation		  China
-------------------------------------------------------------------------
Bay gio ban phai chay chuc nang [ON/OFF Config Website Chan Quoc Gia] de
-------------------------------------------------------------------------
chon website block truy cap tu (cac) nuoc nay hoac Tat config chan
-------------------------------------------------------------------------
cac quoc gia trong danh sach cho website.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):
2. Chọn Website Chặn Truy Cập Từ Các Nước Đã Chọn
Bây giờ bạn cần lựa chọn website cần cấu hình chặn 2 nước vừa rồi:
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1139
=========================================================================
Dung chuc nang nay de config BLOCK 1 (hoac nhieu) dat nuoc truy cap vao 1
-------------------------------------------------------------------------
website tren server.
=========================================================================
Ban phai cau hinh chon quoc gia muon chan truy cap truoc, sau do moi duoc
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh website chan quoc gia da chon.
=========================================================================
1) Chon Danh Sach Quoc Gia Bi Chan Truy Cap
2) ON/OFF Config Website Chan Quoc Gia
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Dung chuc nang nay config 1 website chan truy cap tu cac nuoc list duoi:
-------------------------------------------------------------------------
Russian Federation		  China
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] n
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
=========================================================================
oanh.com hien tai khong block truy cap tu quoc gia trong danh sach.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon BAT config nay cho website ? [y/N] y
Mình cấu hình oanh.com chặn NGA và CHINA

Kết quả:
=========================================================================
Cau hinh thanh cong !
-------------------------------------------------------------------------
Cac nuoc trong danh sach duoi se khong the truy cap oanh.com
-------------------------------------------------------------------------
Danh sach nuoc:
-------------------------------------------------------------------------
Russian Federation		  China
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Sau khi nhìn thấy kết quả này, config sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

3. Tắt config Chặn Quốc Gia Của Website Đã Config

Nếu muốn quốc gia ta vừa chặn có thể tiếp tục truy cập, bạn phải vô hiệu hóa config chặn quốc gia của website.
Sử dụng lại chức năng ON/OFF Config Website Chặn Quốc Gia để Tắt config bạn đã thiết lập:
========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1139
=========================================================================
Dung chuc nang nay de config BLOCK 1 (hoac nhieu) dat nuoc truy cap vao 1
-------------------------------------------------------------------------
website tren server.
=========================================================================
Ban phai cau hinh chon quoc gia muon chan truy cap truoc, sau do moi duoc
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh website chan quoc gia da chon.
=========================================================================
1) Chon Danh Sach Quoc Gia Bi Chan Truy Cap
2) ON/OFF Config Website Chan Quoc Gia
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
Dung chuc nang nay config 1 website chan truy cap tu cac nuoc list duoi:
-------------------------------------------------------------------------
Russian Federation		  China
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
=========================================================================
oanh.com dang block truy cap tu cac nuoc trong danh sach.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon TAT config nay cho website ? [y/N] y
4. Thay đổi các đất nước muốn chặn

Vào lại chức năng "Chọn Danh Sách Quốc Gia Bị Chặn Truy Cập" ,
VPSSIM sẽ hỏi bạn có muốn giữ nguyên config hiện tại không (giữ nguyên các nước), nếu bạn muốn thay đổi thì điền n và Enter.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
             Bao Mat Server & Website
=========================================================================

1) User & Password Mac Dinh	   9) Block Exploits, SQL Injections
2) Quan Ly CSF Firewall		  10) Block Bad Bots Scan Website
3) Quan Ly IPtables Firewall	  11) Run Script In Writable Folder
4) Linux Malware Detect & ClamAV  12) Chan Quoc Gia Truy Cap Website
5) Check & Block IP DOS		  13) Gioi Han Nuoc Truy Cap Website
6) Thay Doi Port SSH Number	  14) BAT/TAT Email Thong Bao Login
7) Dat Mat Khau Bao Ve Folder	  15) Thay Password Account Root
8) Dat Mat Khau Bao Ve Website
Lua chon cua ban (0-Thoat): 12
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1139
=========================================================================
Dung chuc nang nay de config BLOCK 1 (hoac nhieu) dat nuoc truy cap vao 1
-------------------------------------------------------------------------
website tren server.
=========================================================================
Ban phai cau hinh chon quoc gia muon chan truy cap truoc, sau do moi duoc
-------------------------------------------------------------------------
cau hinh website chan quoc gia da chon.
=========================================================================
1) Chon Danh Sach Quoc Gia Bi Chan Truy Cap
2) ON/OFF Config Website Chan Quoc Gia
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Hien tai ban da config chan (cac) quoc gia:
-------------------------------------------------------------------------
Russian Federation		  China
=========================================================================
Bay gio ban co the chinh sua danh sach cac quoc gia nay hoac giu nguyen.
=========================================================================
Ban giu nguyen config (cac quoc gia) nay ? [y/N] n
=========================================================================
Bay gio ta se thiet lap lai danh sach cac nuoc bi chan.
=========================================================================
Ban can nhap ma nuoc gom 2 chu cai. Ban co the nhap nhieu dat nuoc bang
-------------------------------------------------------------------------
cach su dung dau [,] va khong co [space] giua cac ma nuoc. VD: CN,RU,DE
-------------------------------------------------------------------------
de block China, Russia va Germany.
-------------------------------------------------------------------------
Xem danh sach ma nuoc tai: https://vpssim.vn/country-codes
=========================================================================
Nhap ma nuoc [ENTER]: US,DE
This topic has 2 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM