• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Download Backup To This Server"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1836  by nguyenoanh
 22 Aug 2018 14:07
Sử dụng chức năng này để tải các file backup từ Google Drive xuống VPS. Tùy thuộc vào folder bạn nhập (lựa chọn) mà VPSSIM sẽ tải file backup từ chính VPS hiện tại hoặc VPS khác.
Trong quá trình chạy chức năng này, VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn tải về các file backup gần nhất hoặc các tất cả các file backup.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Upload Backup To Google Drive ==> Download Backup To This Server
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.11)
=========================================================================
           Send Backups To Google Drive
=========================================================================
Folder Backup: /home/vpssim.demo/private_html/backup
=========================================================================
Tong dung luong cac file backup (Website & Database): 235M
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1141
=========================================================================

1) Ket Noi VPS Toi Google Drive	  4) Check Google Drive Status
2) Cau Hinh Thoi Gian Backup	  5) Download Backup To This Server
3) Upload To Google Drive Bay Gio 6) Clear All Config
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 5
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de tai cac file backup tu Google Drive ve server
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1147
=========================================================================
Tiep theo ban can nhap folder chua cac file backup (dia chi IP cu server)
-------------------------------------------------------------------------
tren tai Google Driver.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten folder [ENTER]: 108.61.150.186
-------------------------------------------------------------------------
Kiem tra: 108.61.150.186
-------------------------------------------------------------------------
Get List Folder. Please wait ...
-------------------------------------------------------------------------
AllDB/
zzz.com/
aa.com/
ffffff.com/
uuuuuu.com/
lol2.zzzz.com/
ooooo.com/
oanh.com/
ikol.com/
upanh.cvgbn.se/
vpssim.it/
zzaas.se/
vpssim_se_7249/
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
=========================================================================
LUA CHON CACH TAI FILE BACKUP
-------------------------------------------------------------------------
Cac File Backup Se Duoc Tai Ve: /home/vpssim.demo/private_html/backup
=========================================================================
1) Tai Cac File Backup Gan Nhat
2) Tai Toan Bo Cac File Backup
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
Get 25 USD Free To USE VPSSIM