• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Tự Động Backup ALL Website"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1689  by nguyenoanh
 17 Aug 2018 15:50
Ngoài chức năng "Tự Động Backup Website" dùng để cấu hình tự động sao lưu từng website riêng lẻ thì từ VPSSIM version 4.5.10 trở đi, mình có tích hợp chức năng "Tự Động Backup ALL Website" - Cấu hình tự động sao lưu tất cả các website trên VPS.
Khi sử dụng chức năng này, vào một giờ cụ thể trong ngày do bạn chọn (bạn nên chọn giờ website có lượng người truy cập thấp nhất), VPSSIM sẽ lần lượt sao lưu tất cả các website trên VPS. Mỗi Websites sẽ được sao lưu vào một file riêng, tương tự như chức năng "Backup Code 1 Website" . Các file backup được lưu trữ trong /home/vpssim.demo/private_html/backup.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Backup & Restore Code ==> Tự Động Backup Website

1. Bật Chức Năng

Lưu ý trước khi BẬT:

+ VPSSIM sẽ hỏi bạn lựa chọn thời gian lưu trữ file backup: Tuỳ theo dung lượng DISC của VPS và dung lượng các website mà bạn chọn thời gian lưu trữ thích hợp. VPSSIM sẽ tự động xoá các file backup có tuổi "ngày" nhiều hơn thời gian bạn chọn.

+ Thời gian tự động backup: Bạn nên chọn vào lúc thấp điểm - tức là lúc website có lượng truy cập ít nhất và không nên trùng với thời gian tự động sao lưu database.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.10)
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 207M
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  6) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  7) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  8) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Tu Dong Backup ALL Website	  9) Xoa Tat Ca File Backup
5) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT auto sao luu tat ca website tren VPS.
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai chuc nang nay dang duoc TAT.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1143
=========================================================================
Ban muon BAT chuc nang nay ? [y/N] y
-------------------------------------------------------------------------
OK, Please wait ....
=========================================================================
Lua Chon Thoi Gian Luu Tru Toi Da Cua 1 File Backup Tren Server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Se Tu Dong Xoa File Cac File Backup Dat Toi Gioi Han Nay.
=========================================================================
1) 3 Ngay
2) 7 Ngay
3) 10 Ngay
4) 14 Ngay
5) 20 Ngay
6) 30 Ngay
Nhap lua chon cua ban: 2
=========================================================================
Thoi gian luu tru file backup: 7 ngay
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon VPSSIM thuc hien tu dong sao luu luc may gio ?[0-23]: 4
=========================================================================
=========================================================================
Vao 4h hang ngay, VPSSIM se auto sao luu tat ca website tren server
-------------------------------------------------------------------------
De dam bao dung luong DISC khong bi FULL, VPSSIM se tu dong xoa cac file
-------------------------------------------------------------------------
backup co tuoi tren 7 ngay.
=========================================================================
Ban dong y voi config nay ? [y/N]
Hoàn thành:
=========================================================================
Hoan thanh config tu dong backup tat ca website tren server.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian auto backup: 4h hang ngay
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian luu tru toi da cua cac file backup tren server: 7 ngay.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.10)
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 207M
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  6) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  7) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  8) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Tu Dong Backup ALL Website	  9) Xoa Tat Ca File Backup
5) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):

2. Tắt Chức Năng


Để tắt chức năng "Tự Động Sao Lưu ALL Website", bạn cũng tiến hành tương tự như bước trên, nhưng lần này VPSSIM sẽ cho bạn lựa chọn TẮT chứ không phải BẬT nữa:
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.10)
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 207M
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  6) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  7) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  8) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Tu Dong Backup ALL Website	  9) Xoa Tat Ca File Backup
5) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):4
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT/TAT auto sao luu tat ca website tren VPS.
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai chuc nang nay dang duoc BAT.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian auto backup: 5h hang ngay.
-------------------------------------------------------------------------
Thoi gian luu tru cac file backup: 3 ngay.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.vpssim.vn/1143
=========================================================================
Ban muon TAT chuc nang nay ? [y/N] y
Và kết quả:
=========================================================================
Chuc nang Auto sao luu tat ca website da duoc TAT.
=========================================================================
       VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by VPSSIM.VN (4.5.10)
=========================================================================
             Sao Luu & Phuc Hoi Code
=========================================================================
            Total Backup Files Size: 207M
=========================================================================
1) Backup Code 1 Website	  6) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Backup Code All Website	  7) Lay Link File Backup
3) Tu Dong Backup Website	  8) Copy Backup toi Root cua Domain
4) Tu Dong Backup ALL Website	  9) Xoa Tat Ca File Backup
5) Phuc Hoi Website
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1710  by nguyenoanh
 18 Aug 2018 08:59
hangoctu wrote:
18 Aug 2018 08:54
Tính năng backup all site quá hay. Bản chưa released hả AD
Chưa bạn ạ.
Tính năng này chủ yếu để phục vụ cho chức năng "Upload backup to Google Driver" :D
Chắc trong trưa nay mình sẽ upload bản mới lên VPS để mọi người update.
 #2271  by nguyenoanh
 17 Sep 2018 08:13
min90 wrote:
16 Sep 2018 15:57
ko có tùy chọn backup 3 ngày 1 lần, hay 1 tuần 1 lần,.... mà giờ ngày nào cũng backup hả a
yeah. Chức năng ALL backup website và database không có tùy chọn backup mấy ngày một lần. Nó không tuơng thích với Upload VPS to Google Drive.
Ví dụ: Để chế độ backup 3 ngày một lần nhưng lại chọn xóa file trên Google Drive 3 ngày một lần thì file vừa đưa lên gdrive đã bị xóa luôn rồi.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM