• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Thêm website + MySQLDumper (Data Backup)"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #1260  by nguyenoanh
 27 Jul 2018 15:02
MySQLDumper là một tiện ích quản lý database rất mạnh. Từ phiên bản VPSSIM 4.5.0.4 trở đi, mình có tích hợp chức năng Thêm website + MySQLDumper (Data Backup) giúp bạn cài đặt và sử dụng MySQLDumper cực kỳ dễ dàng và bảo mật.

Sau khi thêm website + MySQLdumper vào bạn có thể chạy ngay lập tức mà không cần cài đặt cấu hình. Đặc biệt, website này sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để chỉ có những người có mật khẩu mới sử dụng được.

VPSSIM sử dụng MyOOS [Dumper] được base trên MySQLDumper 1.24.4.
Do MySQLDumper 1.24.4 là phiên bản mới nhất của MySQL Dumper nhưng không hỗ trợ PHP 7.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Thêm Website + Code ==> Thêm website + MySQLDumper (Data Backup)
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them website + MySQLDumper (Data Backup)
10) Them Website + YourLS (URL Shortener)
11) Fix Loi Chmod, Chown
12) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat): 9
=========================================================================
MySQL Dumper la cong cu backup database rat manh.
-------------------------------------------------------------------------
Su dung chuc nang nay de them Domain + MySQLDumper 1.24.4
-------------------------------------------------------------------------
Day la phien ban cai tien MyOOSDumper cua MySQLDumper giup tuong thich
-------------------------------------------------------------------------
voi PHP 7. Moi chuc nang van giu nguyen nhu MySQLDumper nguyen ban.
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/mysqldumper
=========================================================================
Nhap ten domain [ENTER]: oanh.com
Kết quả:
=========================================================================
Them oanh.com + MySQLDumper thanh cong.
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap:
-------------------------------------------------------------------------
Username: troidep | Password: trangcao
-------------------------------------------------------------------------
Thay thong tin dang nhap nay:
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM Menu ==> Bao Mat Server & Website ==> Dat Mat Khau Bao Ve Website
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
             Add Website To Server
=========================================================================
        VPSSIM Support Both WWW And Non_WWW Domains
=========================================================================
Note: http://go.hostingaz.vn/noteaddweb
=========================================================================
 1) Them Website
 2) Them Park & Redirect Domain
 3) Them website + Wordpress (Auto Setup)
 4) Them website + Wordpress Code
 5) Them website + Forum Code
 6) Them Website + Opencart Code
 7) Them Website + Joomla Code
 8) Them website + Sypex Dumper (Data Backup)
 9) Them website + MySQLDumper (Data Backup)
10) Them Website + YourLS (URL Shortener)
11) Fix Loi Chmod, Chown
12) List & Dung Luong All Websites
Lua chon cua ban (0-Thoat):
Truy cập trên trình duyệt, bạn phải nhập mật khẩu mặc định mới truy cập được nhé !

Kết quả:

Image
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1489  by nguyenoanh
 07 Aug 2018 10:08
mrx wrote:
07 Aug 2018 09:43
vpssim có backup + phục hồi rồi còn cần cái này làm gì a
Làm dâu trăm họ thì phải chiều hết ý thiên hạ mà em :)
Có khi mình không cần nhưng người khác lại cần :lol:
Get 25 USD Free To USE VPSSIM