• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Change Nginx Version" để update nginx lên phiên bản mới nhất cho VPS

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #949  by nguyenoanh
 16 Jul 2018 09:42
Trong VPSSIM, mình có tích hợp chức năng "Change Nginx Version" để bạn có thể thay đổi phiên bản Nginx bất kỳ bạn muốn sử dụng. Hoặc bạn có thể dùng chức năng này để cập nhật nâng cấp Nginx lên phiên bản mới nhất khi Nginx có bản cập nhật.

Đường dẫn chức năng : VPSSIM Menu ==> Update System (Nginx,PHP...) ==> Change Nginx Version
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
            Update / Upgrade Service
=========================================================================
1) Update System	   4) Change MariaDB Version
2) Change Nginx Version	   5) Change PHP Version
3) Change phpMyAdmin Version
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat Nginx phien ban tuy chon cho server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM ho tro cai dat Nginx tu phien ban 1.11.5 tro len.
-------------------------------------------------------------------------
Getting List Current Nginx Version from HostingAZ.VN ...
-------------------------------------------------------------------------
Nginx version: 1.15.1 | Ban dang cai dat phien ban Nginx moi nhat.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem cac phien ban Nginx hien tai ? [y/N] y
=========================================================================
1.15.1	  1.13.10	1.13.5	  1.13.0	1.11.12	  1.11.7
1.15.0	  1.13.9	1.13.4	  1.12.2	1.11.11	  1.11.6
1.14.0	  1.13.8	1.13.3	  1.12.1	1.11.10	  1.11.5
1.13.12	  1.13.7	1.13.2	  1.12.0	1.11.9
1.13.11	  1.13.6	1.13.1	  1.11.13	1.11.8
=========================================================================
Nhap phien ban Nginx ban muon su dung [ENTER]: 11.5.1
Nếu phiên bản Nginx mới nhất mà không có trong danh sách này, thì bạn cứ nhập vào phần phiên bản Nginx muốn sử dụng nhé. VPSSIM vẫn sẽ cài đặt cho bạn phiên bản mới nhất này.
Mình chưa cập nhật kịp danh sách chứ không phải VPSSIM không hỗ trợ cài đặt bản nginx mới nên bạn cứ yên tâm sử dụng.

Nếu trong quá trình cài đặt, phiên bản Nginx bạn muốn sử dụng không thể cài đặt thành công thì VPSSIM sẽ thông báo cho bạn và bạn vẫn sẽ sử dụng phiên bản Nginx trước khi nâng cấp, server sẽ không sảy ra lỗi gì cả.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #1889  by trannam
 25 Aug 2018 14:50
nguyenoanh wrote:Bạn chạy lệnh

nginx -t

Xem dc thông báo gì ?
Khi chạy lệnh trên thì nhận được thông báo sau ạ.
Code: Select all
[root@vultr ~]# nginx -t
nginx: [emerg] SSL_CTX_load_verify_locations("/etc/nginx/auth-acme/abc.net/abc.ca") failed (SSL: error:0B084009:x509 certificate routines:X509_load_cert_crl_file:PEM lib)
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
 #1891  by trannam
 25 Aug 2018 16:18
nguyenoanh wrote:Lỗi của em khắc phục ở đây : viewtopic.php?f=7&t=374
Lỗi này do quá trình renew SSL của acme.sh lỗi gây ra.
Em làm theo hướng dẫn:
" edit file vhost của domain đó /etc/nginx/conf.d/domain.com.conf và thay bằng nội dung của file /home/domain.com/domain.com.conf_HTTP "
Thì Nginx hoạt động ok
Nhưng 2 website cần phải sửa như trên thì truy cập vào báo "Kết nối của bạn không an toàn" ==> Nếu thêm ngoại lệ sẽ bị chuyển hướng sang tên miền khác cùng vps đó.
 #1892  by nguyenoanh
 25 Aug 2018 16:31
@trannam
Như vậy là đúng rồi.
Sau khi chuyển về HTTP để hết lỗi, em phải cài đặt lại SSL cho website.

Bây giờ em chạy lệnh:
Code: Select all
rm -rf /root/.acme.sh/domain.com
Sau đó cài đặt lại SSL cho domain đó.
olalavui liked this
 #1893  by trannam
 25 Aug 2018 16:56
nguyenoanh wrote:@trannam
Như vậy là đúng rồi.
Sau khi chuyển về HTTP để hết lỗi, em phải cài đặt lại SSL cho website.

Bây giờ em chạy lệnh:
Code: Select all
rm -rf /root/.acme.sh/domain.com
Sau đó cài đặt lại SSL cho domain đó.
Ok rồi anh ạ, thanks anh nhiều lắm ạ.
nguyenoanh, olalavui liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM