• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Change Nginx Version" để update nginx lên phiên bản mới nhất cho VPS

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #949  by nguyenoanh
 16 Jul 2018 09:42
Trong VPSSIM, mình có tích hợp chức năng "Change Nginx Version" để bạn có thể thay đổi phiên bản Nginx bất kỳ bạn muốn sử dụng. Hoặc bạn có thể dùng chức năng này để cập nhật nâng cấp Nginx lên phiên bản mới nhất khi Nginx có bản cập nhật.

Đường dẫn chức năng : VPSSIM Menu ==> Update System (Nginx,PHP...) ==> Change Nginx Version
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
            Update / Upgrade Service
=========================================================================
1) Update System	   4) Change MariaDB Version
2) Change Nginx Version	   5) Change PHP Version
3) Change phpMyAdmin Version
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat Nginx phien ban tuy chon cho server.
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM ho tro cai dat Nginx tu phien ban 1.11.5 tro len.
-------------------------------------------------------------------------
Getting List Current Nginx Version from HostingAZ.VN ...
-------------------------------------------------------------------------
Nginx version: 1.15.1 | Ban dang cai dat phien ban Nginx moi nhat.
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem cac phien ban Nginx hien tai ? [y/N] y
=========================================================================
1.15.1	  1.13.10	1.13.5	  1.13.0	1.11.12	  1.11.7
1.15.0	  1.13.9	1.13.4	  1.12.2	1.11.11	  1.11.6
1.14.0	  1.13.8	1.13.3	  1.12.1	1.11.10	  1.11.5
1.13.12	  1.13.7	1.13.2	  1.12.0	1.11.9
1.13.11	  1.13.6	1.13.1	  1.11.13	1.11.8
=========================================================================
Nhap phien ban Nginx ban muon su dung [ENTER]: 11.5.1
Nếu phiên bản Nginx mới nhất mà không có trong danh sách này, thì bạn cứ nhập vào phần phiên bản Nginx muốn sử dụng nhé. VPSSIM vẫn sẽ cài đặt cho bạn phiên bản mới nhất này.
Mình chưa cập nhật kịp danh sách chứ không phải VPSSIM không hỗ trợ cài đặt bản nginx mới nên bạn cứ yên tâm sử dụng.

Nếu trong quá trình cài đặt, phiên bản Nginx bạn muốn sử dụng không thể cài đặt thành công thì VPSSIM sẽ thông báo cho bạn và bạn vẫn sẽ sử dụng phiên bản Nginx trước khi nâng cấp, server sẽ không sảy ra lỗi gì cả.
This topic has 9 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM