• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Cài Đặt Netdata"

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #2664  by nguyenoanh
 10 Oct 2018 22:09
@min90
Quá tải là lúc website trên VPS không truy cập được hoặc chạy rất chậm.
Hoặc là MySQL die do thiếu RAM ...

Khi em gặp một trong các sự cố đó em bắt đầu nghĩ đến quá tải. Hiện tại website ít truy cập nên em không cần lo lắng tới vấn đề này cho nhẹ đầu.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM
 #2792  by olalavui
 16 Oct 2018 07:04
Có cách nào monitor tập trung không a?
 #2803  by olalavui
 16 Oct 2018 10:34
@nguyenoanh, ý e hỏi là monitor các service của nhiều vps trên 1 dashboard đó a, để còn tiện biết mà khắc phục
nguyenoanh liked this
Get 25 USD Free To USE VPSSIM