Page 1 of 1

Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý MonstaFTP"

PostPosted:15 Jul 2018 21:11
by nguyenoanh
Bên cạnh Net2FTP thì MonstaFTP cũng là một trình upload FTP cilent chạy trên trình duyệt đáng để thử.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Cài Đặt MonstaFTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
           MonstaFTP status: Not Install
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):
1. Setup MonstaFTP

Dùng chức năng này để cài đặt MonstaFTP cho domain. Bạn có thể sử dụng sub-domain hoặc domain không có thật, sau đó edit file host trên máy tính trỏ domain về IP VPS là có thể dùng được.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
           MonstaFTP status: Not Install
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat MonstaFTP cho server
-------------------------------------------------------------------------
Domain cho MonstaFTP phai la domain moi, chua duoc add vao he thong
-------------------------------------------------------------------------
Ban nen su dung Sub-domain cho MonstaFTP
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten Domain [ENTER]: lol.vpssim.com
=========================================================================
Chuan bi cai dat MonstaFTP cho lol.vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
De bao mat, cac Search Engine se bi chan khi ket noi toi lol.vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
lol.vpssim.com se khong xuat hien tren Google, bing...
Kết quả:
=========================================================================
Cai dat MonstaFTP cho lol.vpssim.com thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Hay tro lol.vpssim.com toi 27.73.6.178
-------------------------------------------------------------------------
va truy cap domain nay tren trinh duyet de su dung net2FTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
       MonstaFTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link MonstaFTP: http://lol.vpssim.com
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Lúc này truy cập lol.vpssim.com trên trình duyệt:

http://community.hostingaz.vn/upanh/1531663836.png

2. Cấu hình Upload Max Filesize
Thay đổi dung lượng lớn nhất MonstraFTP có thể upload.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
       MonstaFTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link MonstaFTP: http://lol.vpssim.com
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Dung chuc nang nay de thay doi gia tri lon nhat dung luong file upload
-------------------------------------------------------------------------
cho MonstaFTP. Gia tri upload_max_filesize cua server se thay doi theo.
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai:
-------------------------------------------------------------------------
Upload_max_filesize cua server: 50 MB
-------------------------------------------------------------------------
Upload_max_filesize cua MonstaFTP: 1024 MB
=========================================================================
Lua Chon Gia Tri Moi Cho upload_max_filesize
=========================================================================
1) 50 MB  3) 150 MB	5) 300 MB  7) 500 MB	9) 2000 MB
2) 100 MB  4) 200 MB	6) 400 MB  8) 1000 MB
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
3. Bảo vệ MonstaFTP

Dùng chức năng này nếu bạn muốn tạo thêm một lớp bảo vệ bằng mật khẩu cho domain FTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
       MonstaFTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link MonstaFTP: http://lol.vpssim.com
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT bao ve domain MonstaFTP.
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap:
-------------------------------------------------------------------------
Username: anhhai | Password: yeuchihai
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon BAT bao ve domain MonstaFTP ? [y/N]
4. Thay domain MonstaFTP

Dùng chức năng này để thay domain FTP sang domain khác.

5. Remove MonstaFTP

Dùng chức năng này để xóa domain MonstaFTP khỏi VPS.