• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Quản Lý MonstaFTP"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #937  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 21:11
Bên cạnh Net2FTP thì MonstaFTP cũng là một trình upload FTP cilent chạy trên trình duyệt đáng để thử.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Cài Đặt MonstaFTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
           MonstaFTP status: Not Install
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):
1. Setup MonstaFTP

Dùng chức năng này để cài đặt MonstaFTP cho domain. Bạn có thể sử dụng sub-domain hoặc domain không có thật, sau đó edit file host trên máy tính trỏ domain về IP VPS là có thể dùng được.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
           MonstaFTP status: Not Install
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de cai dat MonstaFTP cho server
-------------------------------------------------------------------------
Domain cho MonstaFTP phai la domain moi, chua duoc add vao he thong
-------------------------------------------------------------------------
Ban nen su dung Sub-domain cho MonstaFTP
-------------------------------------------------------------------------
Nhap ten Domain [ENTER]: lol.vpssim.com
=========================================================================
Chuan bi cai dat MonstaFTP cho lol.vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
De bao mat, cac Search Engine se bi chan khi ket noi toi lol.vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
lol.vpssim.com se khong xuat hien tren Google, bing...
Kết quả:
=========================================================================
Cai dat MonstaFTP cho lol.vpssim.com thanh cong
-------------------------------------------------------------------------
Hay tro lol.vpssim.com toi 27.73.6.178
-------------------------------------------------------------------------
va truy cap domain nay tren trinh duyet de su dung net2FTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
       MonstaFTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link MonstaFTP: http://lol.vpssim.com
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):

Lúc này truy cập lol.vpssim.com trên trình duyệt:

http://community.hostingaz.vn/upanh/1531663836.png

2. Cấu hình Upload Max Filesize
Thay đổi dung lượng lớn nhất MonstraFTP có thể upload.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
       MonstaFTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link MonstaFTP: http://lol.vpssim.com
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Dung chuc nang nay de thay doi gia tri lon nhat dung luong file upload
-------------------------------------------------------------------------
cho MonstaFTP. Gia tri upload_max_filesize cua server se thay doi theo.
-------------------------------------------------------------------------
Hien tai:
-------------------------------------------------------------------------
Upload_max_filesize cua server: 50 MB
-------------------------------------------------------------------------
Upload_max_filesize cua MonstaFTP: 1024 MB
=========================================================================
Lua Chon Gia Tri Moi Cho upload_max_filesize
=========================================================================
1) 50 MB  3) 150 MB	5) 300 MB  7) 500 MB	9) 2000 MB
2) 100 MB  4) 200 MB	6) 400 MB  8) 1000 MB
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
3. Bảo vệ MonstaFTP

Dùng chức năng này nếu bạn muốn tạo thêm một lớp bảo vệ bằng mật khẩu cho domain FTP
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly MonstaFTP
=========================================================================
       MonstaFTP status: Installed | Protection: Disable
=========================================================================
Link MonstaFTP: http://lol.vpssim.com
=========================================================================
1) Setup MonstaFTP		  4) Thay Domain MonstaFTP
2) Cau hinh Upload Max Filesize	  5) Remove MonstaFTP
3) Bao Ve MonstaFTP
Lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de BAT bao ve domain MonstaFTP.
-------------------------------------------------------------------------
Thong tin truy cap:
-------------------------------------------------------------------------
Username: anhhai | Password: yeuchihai
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon BAT bao ve domain MonstaFTP ? [y/N]
4. Thay domain MonstaFTP

Dùng chức năng này để thay domain FTP sang domain khác.

5. Remove MonstaFTP

Dùng chức năng này để xóa domain MonstaFTP khỏi VPS.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM