• Giới thiệu về chức năng Quản Lý CSF Firewall

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #923  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 16:18
Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Bảo Mật Server & Website ==> Quản Lý CSF Firewall

http://community.hostingaz.vn/upanh/1531645317.png

1. Block IP (IP Range) : Sử dụng để chặn 1 IP hoặc 1 dải IP truy cập vào VPS và toàn bộ các website trên VPS.
Hướng dẫn sử dụng chức năng này: viewtopic.php?f=6&t=291

2. Block List IP (IP Range): Sử dụng chức năng này để block một loạt IP và dải IP trong một file danh sách.
Xem hướng dẫn sử dụng chức năng này ở đây: viewtopic.php?f=6&t=292

3. Unblock IP (IP range): Sau khi block xong nếu ta muốn IP đó tiếp tục được truy cập vào VPS, ta phải dùng chức năng này để unlock. viewtopic.php?f=6&t=292

4. Unblock Tat Ca IP: Unblock tất cả các IP đang bị block

5. Thêm IP (Range) Vào CSF.Allow: Thêm IP vào danh sách không bị CSF Firewall block trong bất cứ trường hợp nào.
Xem hướng dẫn sử dụng: viewtopic.php?f=6&t=293

6. Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow : Xóa IP mà ta đã thêm vào CSF.Allow từ trước.

7. Block Countries By CSF : Chặn một hoặc nhiều quốc gia truy cập vào VPS và toàn bộ website chạy trên đó. Xem hướng dẫn sử dụng tại đây: viewtopic.php?f=6&t=290

8. Unblock All Countries : Unblock hay remove quốc qia hay toàn bộ các quốc gia đã bị CSF Firewall block. Sau khi unblock, các quốc gia có thể truy cập vào website bình thường.

9. Restart (Enable) CSF Firewall : Tùy vào trường hợp cụ thể mà chức năng này sẽ hoạt động. nếu CSF đang bị disable thì chức năng này có tác dụng enable CSF. Nếu CSF đang hoạt động bình thường thì chức năng này có tác dụng khởi động lại CSF Firewall.

10. Disable CSF Firewall: Disable CSF Firewall

11. Setup/Remove CSF Firewall: Tùy vào trạng thái CSF cài đặt hay chưa mà menu sẽ hiện là Setup hoặc remove.

12. View IP Blocked Listl: Xem danh sách IP đang bị CSF Firewall block.

13. Update CSF Firewall : Cập nhật CSF Firewall lên phiên bản mới nhất.
This topic has 8 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM