• Hướng dẫn Block 1 IP hay 1 dải IP ( IP range) và Unblock IP truy cập vào server và các website

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #920  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 15:29
Chúng ta sẽ sử dụng các chức năng Block & Unblock trong phần Quản Lý CSF Firewall để làm điều này. Trước khi sử dụng các chức năng này, VPSSIM sẽ yêu cầu bạn cài đặt CSF Firewall, nếu bạn không đồng ý cài đặt thì các chức năng này sẽ không hoạt động được.

1. Block IP ( dải IP) truy cập vào VPS và các website

Để Block 1 IP hay 1 dải IP truy cập vào website, ta sử dụng chức năng Block IP (IP Range)

Ví dụ mình block IP 108.61.150.186 truy cập vào các website trên VPS cũng như không thể truy cập vào IP của VPS:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de block IP (IP Range) truy cap vao server.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap IP (IP Range) ban muon Block [ENTER]: 108.61.150.186
Chặn một dải IP:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de block IP (IP Range) truy cap vao server.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap IP (IP Range) ban muon Block [ENTER]: 148.20.57.0/30
Kết quả:
=========================================================================
IP (IP Range): 148.20.57.0/30 da duoc block thanh cong.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Nếu bạn nhập không chính xác IP, VPSSIM sẽ thông báo IP không hợp lệ. Nếu IP đã có trong danh sách blocklist, VPSSIM cũng sẽ thông báo cho bạn.
Ví dụ, mình vừa block IP Range: 148.20.57.0/30 . Nếu block lại, sẽ được thông báo lỗi:
=========================================================================
IP (IP Range) da duoc block tu truoc !
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
2. UnBlock 1 IP ( dải IP) hoặc tất cả các địa chỉ IP đang bị block

Nếu muốn unblock 1 IP hoặc 1 dải IP, bạn dùng chức năng Unblock IP (IP Range)
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de Unblock IP (IP Range) da bi CSF Firewall Block.
-------------------------------------------------------------------------
Nhap IP (IP Range) ban muon Unblock [ENTER]:
Nếu muốn Unblock tất cả địa chỉ IP đang bị block một lúc, ta sử dụng chức năng Unblock Tat Ca IP:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
              Quan Ly CSF Firewall
=========================================================================
       CSF Firewall: installed | Running | Version: 12.04
=========================================================================
1) Block IP (IP Range)		    8) Unblock All Countries
2) Block List IP (IP Range) 	    9) Restart (Enable) CSF Firewall
3) Unblock IP (IP Range)	   10) Disable CSF Firewall
4) Unblock Tat Ca IP		   11) Remove CSF Firewall
5) Them IP (Range) Vao CSF.Allow   12) View IP Blocked List
6) Remove IP (Range) Khoi CSF.Allow  13) Update CSF Firewall
7) Block Countries By CSF
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat): 4
=========================================================================
Are you sured want to unblock all IP ? [y/N] y
Get 25 USD Free To USE VPSSIM