• Hướng dẫn sử dụng chức năng "Linux Malware Detect & ClamAV"

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #918  by nguyenoanh
 15 Jul 2018 14:53
Linux Malware Detect là một phần mềm tìm kiếm và scan malwear cho Linux. Trên VPSSIM mình có tích hợp chức năng cài đặt LMD để làm công cụ scan, để sử dụng database từ Clam AntiVirus (ClamAV) - một phần mềm mã nguồn mở hoạt động rất tốt trong việc tìm kiếm trojans, malware, viruses và các phần mềm độc hại khác. ClamAV được update virus database thường xuyên nên các bạn có thể yên tâm sử dụng.

Đường dẫn chức năng: VPSSIM menu ==> Bảo Mật Sever & Website ==> Linux Malware Detect & ClamAV

Menu chính:
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Để sử dụng được tất cả các chức năng, bạn phải cài đặt "Linux Malware Detect & ClamAV bằng chức năng Setup LMD & ClamAV , sau khi cài đặt xong, chức năng đó sẽ chuyển thành Remove LMD & ClamAV.

Cách sử dụng các chức năng:

1. Scan 1 Website

Dùng để scan 1 website. Trong quá trình scan, bạn có thể lựa chọn scan bình thường và scan background. Scan background dùng khi scan website có dữ liệu lớn hoặc nhiều file. Scan Background (scan chạy ngầm) sẽ ít tiêu tốn CPU & RAM hơn và bạn có thể tắt của sổ SSH trong quá trình scan. Nếu lựa chọn scan bình thường, khi tắt của sổ SSH quá trình scan sẽ dừng lại.

Khi lựa chọn scan background, quá trình scan có thể lâu hơn. Khi kết thúc scan, bạn xem kết quả bằng chức năng số 4 - View Last Scan Report
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay scan malware cho website
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N] n
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: mai.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay mai.com tren server
=========================================================================
LUA CHON SCAN: NORMAL HOAC BACKGROUND
-------------------------------------------------------------------------
Nen Lua chon [ Scan In Background ] khi scan so luong file lon.
=========================================================================
1) Scan Normal
2) Scan In Background
Lua chon cua ban (0-Thoat): 1
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon scan mai.com ? [y/N] y
Kết quả scan:
=========================================================================
Scan hoan thanh. Report for scan on: Jul 15 2018
-------------------------------------------------------------------------
COMPLETED: Jul 15 2018 03:41:58 -0400
ELAPSED:  13s [find: 0s]
PATH:     /home/test.mai.com
TOTAL FILES:  41
TOTAL HITS:  0
TOTAL CLEANED: 0
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
Nếu lựa chọn scan chạy ngầm (background)
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):1
=========================================================================
Su dung chuc nang nay scan malware cho website
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon xem danh sach website tren server ? [y/N]
=========================================================================
Nhap ten website [ENTER]: oanh.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay oanh.com tren server
=========================================================================
LUA CHON SCAN: NORMAL HOAC BACKGROUND
-------------------------------------------------------------------------
Nen Lua chon [ Scan In Background ] khi scan so luong file lon.
=========================================================================
1) Scan Normal
2) Scan In Background
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
-------------------------------------------------------------------------
LMD se scan /home/oanh.com theo hinh thuc Background
-------------------------------------------------------------------------
Ban muon scan oanh.com ? [y/N] y
Kết quả:
=========================================================================
Scan dang duoc dien ra.
-------------------------------------------------------------------------
Xem qua trinh scan bang lenh ben duoi:
-------------------------------------------------------------------------
cat /usr/local/maldetect/logs/event_log
-------------------------------------------------------------------------
Khi scan hoan thanh. Xem ket qua bang chuc nang: View Last Scan Report
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
2. Scan All websites

Scan tất cả các website trên VPS. Cũng như trên, chúng ta có thể lựa chọn giữa scan bình thường và scan background
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):2
=========================================================================
Scan tat ca website co the mat rat nhieu thoi gian
-------------------------------------------------------------------------
De scan nhanh hon, ban nen scan 1 website ban thay can scan.
=========================================================================
LUA CHON SCAN: NORMAL HOAC BACKGROUND
-------------------------------------------------------------------------
Nen Lua chon [ Scan In Background ] khi scan so luong file lon
=========================================================================
1) Scan Normal
2) Scan In Background
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
-------------------------------------------------------------------------
LMD se scan /home theo hinh thuc Background
-------------------------------------------------------------------------
Ban chac chan muon scan tat ca cac website ? [y/N]
3. Scan Recent Files

Bạn có thể scan các file được upload/tạo/edit trên VPS trên VPS, trong một khoảng thời gian gần đây. Tối đa 60 ngày tính đến thời điểm hiện tại. VPSSIM cho bạn lựa chọn scan 1 hoặc tất cả website trên VPS.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):3
=========================================================================
Su dung chuc nang nay de scan cac file created/modified trong thoi gian
-------------------------------------------------------------------------
gan day. Vi du chon 5 ngay thi VPSSIM se scan cac file moi duoc tao/edit
-------------------------------------------------------------------------
trong thoi gian 5 ngay tro lai.
=========================================================================
Nhap thoi gian X ngay [Enter]: 6
-------------------------------------------------------------------------
VPSSIM se scan cac files moi duoc tao/edit trong 6 ngay gan day
=========================================================================
LUA CHON SCAN: NORMAL HOAC BACKGROUND
-------------------------------------------------------------------------
Nen Lua chon [ Scan In Background ] khi scan so luong file lon
=========================================================================
1) Scan Normal
2) Scan In Background
Lua chon cua ban (0-Thoat): 2
=========================================================================
LUA CHON SCAN 1 WEBSITE HAY TAT CA WEBSITE TREN SERVER
=========================================================================
1) Scan 1 website
2) Scan tat ca website
Lua chon cua ban (0-Thoat):
4. View Last Scan Report

Xem kết quả scan lần gần đây nhất:
=========================================================================
Report for last scan on: Jul 15 2018
-------------------------------------------------------------------------
COMPLETED: Jul 15 2018 03:41:58 -0400
ELAPSED:  13s [find: 0s]
PATH:     /home/oanh.com
TOTAL FILES:  41
TOTAL HITS:  0
TOTAL CLEANED: 0
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
5. Update ClamAV Virus Database

Cập nhật dữ liệu virus mới nhất cho ClamAV & LMD
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):5
=========================================================================
Updating virus database for Maldet & ClamAV.
-------------------------------------------------------------------------
Please wait ...
-------------------------------------------------------------------------
Linux Malware Detect v1.6.2
      (C) 2002-2017, R-fx Networks <proj@rfxn.com>
      (C) 2017, Ryan MacDonald <ryan@rfxn.com>
This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL v2

maldet(18265): {sigup} performing signature update check...
maldet(18265): {sigup} local signature set is version 2018070518685
maldet(18265): {sigup} latest signature set already installed
ClamAV update process started at Sun Jul 15 03:51:19 2018
WARNING: Your ClamAV installation is OUTDATED!
WARNING: Local version: 0.100.0 Recommended version: 0.100.1
DON'T PANIC! Read https://www.clamav.net/documents/upgrading-clamav
main.cvd is up to date (version: 58, sigs: 4566249, f-level: 60, builder: sigmgr)
Downloading daily-24612.cdiff [100%]
Downloading daily-24613.cdiff [100%]
Downloading daily-24614.cdiff [100%]
Downloading daily-24615.cdiff [100%]
Downloading daily-24616.cdiff [100%]
Downloading daily-24617.cdiff [100%]
Downloading daily-24618.cdiff [100%]
Downloading daily-24619.cdiff [100%]
Downloading daily-24620.cdiff [100%]
Downloading daily-24621.cdiff [100%]
Downloading daily-24622.cdiff [100%]
Downloading daily-24623.cdiff [100%]
Downloading daily-24624.cdiff [100%]
Downloading daily-24625.cdiff [100%]
Downloading daily-24626.cdiff [100%]
Downloading daily-24627.cdiff [100%]
Downloading daily-24628.cdiff [100%]
Downloading daily-24629.cdiff [100%]
Downloading daily-24630.cdiff [100%]
Downloading daily-24631.cdiff [100%]
Downloading daily-24632.cdiff [100%]
Downloading daily-24633.cdiff [100%]
Downloading daily-24634.cdiff [100%]
Downloading daily-24635.cdiff [100%]
bytecode.cld updated (version: 324, sigs: 89, f-level: 63, builder: neo)
Database updated (6580255 signatures) from database.clamav.net (IP: 104.16.185.138)
Kết quả:
=========================================================================
Hoan thanh update virus database.
=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN
=========================================================================
           Quan Ly Linux Malwear Detect
=========================================================================
            LMD & ClamAV - Installed
=========================================================================

1) Scan 1 website		   4) View Last Scan Report
2) Scan All websites		   5) Update ClamAV Virus Database
3) Scan Recent Files		   6) Remove LMD & ClamAV
Nhap lua chon cua ban (0-Thoat):
6. Remove LMD & CLamAV

Nếu không có nhu cầu sử dụng Linux Malware Detect & Clam AntiVirus , bạn có thể dùng chức năng này để remove chúng.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM