• Config Vhost cho plugin: WP Super Cache, WP-Rocket, W3 Total Cache, Redis Cache, WP Fastest Cache

 • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #488  by nguyenoanh
 27 Jun 2018 16:58
Sau khi add website vào wordpress, để sử dụng được các plugin WP Super Cache, WP-Rocket, W3 Total Cache, Redis Cache, WP Fastest Cache thì bạn phải có config Vhost thích hợp cho các plugin này. Nếu không config lại VHost chính xác, bạn có thể cài đặt được các plugin trên nhưng không thể sử dụng. Hoặc nếu bạn muốn thay đổi plugin cache cho website, bạn phải sử dụng chức năng này để cấu hình lại Vhost theo plugin cache mới bạn muốn sử dụng.

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng có sẵn trong VPSSIM để tự động cấu hình plugin mà bạn lựa chọn:

Đường dẫn chức năng: VPSSIM Menu ==> Wordpress Blog Tools ==> Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache

Sau khi vào chức năng này, chúng ta sẽ nhập website cần cấu hình Vhost. Sau đó tùy thuộc vào plugin cache bạn muốn sử dụng mà chọn menu tương tứng:

=========================================================================
        VPSSIM - Quan Ly VPS/Server by HostingAZ.VN 
=========================================================================
              Wordpress Blog Tools
=========================================================================
1) Update Wordpress An Toan	   10) Sao Luu & Phuc Hoi Full Website
2) Update Themes & Plugins	   11) Cai Dat Wordpress Multisite
3) Tat/Bat Auto Update WP Code	   12) Tao Vhost Cho WP MultiSite
4) Tat/Bat WP-Cron.php		   13) Cau Hinh Vhost Cho PLugin Cache
5) Xem Themes & Plugins Status	   14) Xem Thong Tin Database
6) Enable Redis Cache		   15) Toi Uu - Sua Loi Database
7) Disable Redis Cache		   16) Password Bao Ve wp-login.php
8) Sao Luu Database		   17) Fix Loi Missed Schedule
9) Phuc Hoi Database		   18) Fix Loi Permission
Lua chon cua ban (0-Thoat):13
=========================================================================
Dung chuc nang nay config Vhost de su dung Plugin Cache. Hoac thay doi
-------------------------------------------------------------------------
sang plugin cache khac ( Vi du: muon chuyen tu W3 Total cache sang Redis) 
-------------------------------------------------------------------------
Khi do chuc nang nay se config lai Vhost tuong thich voi plugin cache moi
=========================================================================
Huong dan su dung: http://go.hostingaz.vn/1109
=========================================================================
Ban muon xem danh sach wordpress website tren server ? [y/N] n
-------------------------------------------------------------------------
Khong hien danh sach wordpress website tren server.
=========================================================================
Nhap ten website: vpssim.com
-------------------------------------------------------------------------
Tim thay vpssim.com dang su dung wordpress code tren he thong
=========================================================================
LUA CHON CACH CAU HINH VHOST SU DUNG PLUGIN CACHE
=========================================================================
1) Redis Cache	   3) W3 Total Cache	 5) Wp Fastest Cache
2) WP Super Cache  4) WP-Rocket
Lua chon cua ban (O-Thoat): 5
Danh sách các plugin VPSSIM hỗ trợ tự động config Vhost:

1. Redis Cache
2. WP Super Cache
3. W3 Total Cache
4. WP-Rocket
5. WP Fastest Cache

Mình bổ xung ảnh cho dễ nhìn:

Image
Get 25 USD Free To USE VPSSIM