• Cách cài đặt sử dụng Cloudflare SSL miễn phí cho website

  • Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.

Thành viên post các bài hướng dẫn sử dụng VPSSIM.
 #468  by nguyenoanh
 26 Jun 2018 10:01
Việc cài đặt SSL Cloudflare để sử dụng HTTPS cho website là một cách đơn giản nhì để có SSL cho website của bạn. Cách đơn giản nhì vì việc cài đặt chứng chỉ SSL Let's Encypt cho website bằng VPSSIM cũng đơn giản không kém.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện:

1. Website bắt buộc phải bật Cloudflare

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2018/06/website-dang-bat-clouflare.jpg

2. Cài đặt sử dụng song song HTTP và HTTPS

Nếu bạn muốn website của bạn có thể vừa truy cập http và truy cập https thì bạn config theo 2 bước sau:

Cypto ==> SSL ==> Flexible

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2018/06/config-su-dung-ssl-cloudflare-mien-phi-cho-website.jpgCypto ==> SSL ==> Always use HTTPS . ==> OFF

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2018/06/config-su-dung-ssl-cloudflare-mien-phi-cho-website-2.jpg

Bạn chờ một lúc để thay đổi có hiệu lực.

Mình không khuyến khích sử dụng config này. Bạn chỉ nên sử dụng khi cần cả HTTP và HTTPS cho website.

3. Cài đặt chỉ sử dụng HTTPS cho website

Ta cũng config tương tự như trên nhưng trong phần Always use HTTPS ta sẽ chọn ON

https://hostingaz.vn/wp-content/uploads/2018/06/config-su-dung-ssl-cloudflare-mien-phi-cho-website-3.jpg
Với config này, mọi truy cập tới http sẽ được chuyển sang Https. Tốt cho SEO hơn.

Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn config sử dụng chung HTTPS CloudFlare và SSL Let's Encrypt.
olalavui liked this
This topic has 7 replies
You must be a registered member and logged in to view the replies in this topic.
Get 25 USD Free To USE VPSSIM