Page 1 of 1

chuyển file giữa 2 trang

PostPosted:03 Apr 2019 16:38
by kentdoan97
cho em hỏi làm sao chuyển 2 tệp từ public_html từ trang a sang trang public_html b
cảm ơn anh Nguyễn Oánh

Re: chuyển file giữa 2 trang

PostPosted:03 Apr 2019 18:10
by nguyenoanh
Chào em.

Lệnh move file:
Code: Select all
mv /home/domain.com/folder/file /home/domain2.com/folder2
Lệnh copy
Code: Select all
cp -r /home/domain.com/folder/file /home/domain2.com/folder2