Page 1 of 1

Website bị redirect sang website khác

PostPosted:27 Mar 2019 13:20
by huynguyen
Tình hình web em đang bị redirect sang các web khác. Em đang nghi là do cài theme download free. Vào check các file header của tất cả theme thì thấy bị nhúng 1 đoạn script bị mã hóa. Em xóa đi rồi mà vẫn bị redirect.

Có anh nào đã từng bị hoặc có cách giải quyết chưa ạ?

Re: Website bị redirect sang website khác

PostPosted:27 Mar 2019 20:44
by nguyenoanh
Không có cách nào khác ngoài check từng file và xóa đi em ạ.
Download về, search .php, sau đó mở bằng 1 trình edit text (geany chẳng hạn). Search bằng từ khóa là code chèn, tìm thấy file nào thì xóa file đấy :(

Re: Website bị redirect sang website khác

PostPosted:27 Mar 2019 21:42
by huynguyen
Vâng. Em vừa giải quyết xong 1 site rồi. Không biết bằng cách nào nó upload file php lên thư mục public_html (các thư mục này phần quyền 755, 644 hết rồi). Sau đấy nó chèn các đoạn script mã hóa đấy vào đầu các file js trong thư mục code.

Re: Website bị redirect sang website khác

PostPosted:28 Mar 2019 07:38
by nguyenoanh
Em không upload theme có nguồn gốc không rõ ràng lên VPS nữa nhé.
Em là người đưa file có mã độc lên VPS mà, có file chạy trên VPS rồi thì nó chèn vào chỗ nào chả được.

Re: Website bị redirect sang website khác

PostPosted:28 Mar 2019 11:41
by frankmartin
file đó là khi bạn cài theme bạn cài luôn, chứ nếu theme sạch sẽ thì họ ko tự nhiện upfile lên vps e được đâu, a dùng bao năm nay hoặc dùng theme mặc định hoặc mua là yên tâm nhất

Re: Website bị redirect sang website khác

PostPosted:29 Mar 2019 10:02
by huynguyen
Cảm ơn mọi người. Sau khi sử dụng xong em remove hết các theme trên host, giờ cài luôn theme từ store của wordpress.