Page 1 of 1

Truy cập mariadb từ server khác

PostPosted:16 Mar 2019 11:40
by hien
Các bác cho em hỏi cấu hình mariadb như nào để truy cập từ vps khác ạ. Em đang cài replication mà không biết làm như nào ạ .https://mariadb.com/kb/en/library/setti ... plication/